3 وکتور ترنج اسلیمی شمسه اسلیمی بسیار نفیس و زیبا – وکتور ماندالا اسلیمی ساده و شیک مناسب طراحی کارت